Gebruikersnaam Wachtwoord

HoogbegaafdheidBeleid

Voor alle scholen, behorend bij onze Vereniging, geldt dat we aan alle leerlingen optimaal aandacht willen geven en de ontwikkeling van hun talenten willen ondersteunen.

We geven hierbij extra aandacht aan kinderen die wat minder goed meekomen. Die extra aandacht gaat echter soms ten koste van aandacht voor kinderen met bovengemiddelde talenten. Juist daarom hebben we in ons strategisch beleidsplan en in onze jaarplannen vastgelegd dat we ook voor die kinderen een meer passend aanbod willen ontwikkelen. Binnen onze zorgstructuur wordt door de schoolteams gewerkt aan begeleiding van de leerlingen die meer dan gemiddeld aankunnen. Elke school werkt dat school specifiek uit.

Omdat sommige kinderen in de eigen groep nog niet voldoende uitdaging krijgen, hebben wij besloten om voor die kinderen een Kangoeroegroep op te richten. Een groep voor kinderen uit groep 6 t/m 8, die een dagdeel per week, extra uitdaging en begeleiding krijgen. 

Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is. Wij accepteren dat er verschillen zijn tussen kinderen.

Vanuit deze acceptatie willen we zoveel mogelijk recht doen aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor de leerlingen, rekening houdend met hun verschillen, werkend in een leerstofjaar-klassen systeem met de grootste mogelijk interne groepsdifferentiatie, die op dat moment mogelijk is.

In eerste instantie gaan wij er van uit dat meer- of hoogbegaafde kinderen voldoende differentiatie en uitdaging in hun eigen klas hebben.

Soms komt het voor dat kinderen extra uitdaging nodig hebben. Zij lopen vast in de klas. Voor hen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Kangoeroegroep, een speciale groep voor deze kinderen.

Doelgroep

Signaleren/diagnosticeren

Om vast te stellen of een kind meer-/ hoogbegaafd is, wordt er naar meerdere factoren gekeken, namelijk:

·                de schoolprestaties

·                het creatieve gedrag (creatief denkvermogen)

·                de mening van de ouders / verzorgers en de school

·                een screening door de school

 

Om meer- / hoogbegaafde leerlingen te signaleren en vast te stellen wat hun leerbehoefte is, maken wij gebruik van een aantal instrumenten:

·                Protocol begaafdheid m.b.v.  SiDi 3 of SIDI R signalering-  en diagnose-instrument;

·                CITO LOVS

·                Gesprekken met de leerkracht(en), de leerling en de ouders;

·                Observatie instrument bij de groepen 1 en 2

·                Optie: WISC III (in zeer speciale gevallen)

 

 

 

Deel deze pagina op jouw favoriete social media kanaal!

Actuele berichten

Kangoeroegroep
Kangoeroegroep

De kangoeroegroep heeft met het project...

Lees verder
Afscheid Andries Rietman
Afscheid Andries Rietman

Op woensdag 6 juli 2016 nemen we...

Lees verder
Morgenster 40 jaar
Morgenster 40 jaar

Uitnodiging  jubileum  40...

Lees verder
Oog voor elkaar Ontwerp door bandwerk